Chào mừng các bạn tham gia thế giới phim HD Chúc các bạn xem phim vui vẻ ủng hộ AD nhé!
Tìm kiếm phim "Đang cập nhật"
Eps8Nguyệt Đạo Dị Giới Tập 8

Nguyệt Đạo Dị Giới Tập 8

Nguyệt Đạo Dị Giới Tập 8
Season 1
Episode: 8
Ngày chiếu: 2021-10-17

Nguyệt Đạo Dị Giới (Phần 1) Makoto Misumi chỉ là một học sinh trung học bình thường sống một cuộc sống bình thường, nhưng đột nhiên bị triệu hồi đến…

Episode Title: Nguyệt Đạo Dị Giới
HD Thuyết Minh 08/12 TậpNguyệt Đạo Dị Giới

Nguyệt Đạo Dị Giới

Nguyệt Đạo Dị Giới
HD Thuyết Minh 08/12 Tập
TMDb: 5.9
08/12 Tập Mỗi Tập 24 min

Nguyệt Đạo Dị Giới (Phần 1) Makoto Misumi chỉ là một học sinh trung học bình thường sống một cuộc sống bình thường, nhưng đột nhiên bị triệu hồi đến…

Quốc gia: 
Eps16Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 16-END

Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 16-END

Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 16-END
Season 1
Episode: 16
Ngày chiếu: 2021-10-17

Băng Trộm Siêu Đẳng là phiên bản làm lại của loạt phim truyền hình Mỹ Lever Leverage , được phát sóng trên kênh truyền hình cáp TNT từ 2008-2012. Loạt…

Episode Title: Băng Trộm Siêu Đẳng
Eps15Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 15

Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 15

Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 15
Season 1
Episode: 15
Ngày chiếu: 2021-10-17

Băng Trộm Siêu Đẳng là phiên bản làm lại của loạt phim truyền hình Mỹ Lever Leverage , được phát sóng trên kênh truyền hình cáp TNT từ 2008-2012. Loạt…

Episode Title: Băng Trộm Siêu Đẳng
Eps14Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 14

Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 14

Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 14
Season 1
Episode: 14
Ngày chiếu: 2021-10-17

Băng Trộm Siêu Đẳng là phiên bản làm lại của loạt phim truyền hình Mỹ Lever Leverage , được phát sóng trên kênh truyền hình cáp TNT từ 2008-2012. Loạt…

Episode Title: Băng Trộm Siêu Đẳng
Eps13Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 13

Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 13

Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 13
Season 1
Episode: 13
Ngày chiếu: 2021-10-17

Băng Trộm Siêu Đẳng là phiên bản làm lại của loạt phim truyền hình Mỹ Lever Leverage , được phát sóng trên kênh truyền hình cáp TNT từ 2008-2012. Loạt…

Episode Title: Băng Trộm Siêu Đẳng
Eps12Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 12

Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 12

Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 12
Season 1
Episode: 12
Ngày chiếu: 2021-10-17

Băng Trộm Siêu Đẳng là phiên bản làm lại của loạt phim truyền hình Mỹ Lever Leverage , được phát sóng trên kênh truyền hình cáp TNT từ 2008-2012. Loạt…

Episode Title: Băng Trộm Siêu Đẳng
Eps11Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 11

Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 11

Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 11
Season 1
Episode: 11
Ngày chiếu: 2021-10-17

Băng Trộm Siêu Đẳng là phiên bản làm lại của loạt phim truyền hình Mỹ Lever Leverage , được phát sóng trên kênh truyền hình cáp TNT từ 2008-2012. Loạt…

Episode Title: Băng Trộm Siêu Đẳng
Eps10Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 10

Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 10

Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 10
Season 1
Episode: 10
Ngày chiếu: 2021-10-17

Băng Trộm Siêu Đẳng là phiên bản làm lại của loạt phim truyền hình Mỹ Lever Leverage , được phát sóng trên kênh truyền hình cáp TNT từ 2008-2012. Loạt…

Episode Title: Băng Trộm Siêu Đẳng
Eps9Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 9

Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 9

Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 9
Season 1
Episode: 9
Ngày chiếu: 2021-10-17

Băng Trộm Siêu Đẳng là phiên bản làm lại của loạt phim truyền hình Mỹ Lever Leverage , được phát sóng trên kênh truyền hình cáp TNT từ 2008-2012. Loạt…

Episode Title: Băng Trộm Siêu Đẳng
Eps8Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 8

Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 8

Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 8
Season 1
Episode: 8
Ngày chiếu: 2021-10-17

Băng Trộm Siêu Đẳng là phiên bản làm lại của loạt phim truyền hình Mỹ Lever Leverage , được phát sóng trên kênh truyền hình cáp TNT từ 2008-2012. Loạt…

Episode Title: Băng Trộm Siêu Đẳng
Eps7Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 7

Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 7

Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 7
Season 1
Episode: 7
Ngày chiếu: 2021-10-17

Băng Trộm Siêu Đẳng là phiên bản làm lại của loạt phim truyền hình Mỹ Lever Leverage , được phát sóng trên kênh truyền hình cáp TNT từ 2008-2012. Loạt…

Episode Title: Băng Trộm Siêu Đẳng
Eps6Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 6

Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 6

Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 6
Season 1
Episode: 6
Ngày chiếu: 2021-10-17

Băng Trộm Siêu Đẳng là phiên bản làm lại của loạt phim truyền hình Mỹ Lever Leverage , được phát sóng trên kênh truyền hình cáp TNT từ 2008-2012. Loạt…

Episode Title: Băng Trộm Siêu Đẳng
Eps5Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 5

Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 5

Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 5
Season 1
Episode: 5
Ngày chiếu: 2021-10-17

Băng Trộm Siêu Đẳng là phiên bản làm lại của loạt phim truyền hình Mỹ Lever Leverage , được phát sóng trên kênh truyền hình cáp TNT từ 2008-2012. Loạt…

Episode Title: Băng Trộm Siêu Đẳng
Eps4Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 4

Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 4

Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 4
Season 1
Episode: 4
Ngày chiếu: 2021-10-17

Băng Trộm Siêu Đẳng là phiên bản làm lại của loạt phim truyền hình Mỹ Lever Leverage , được phát sóng trên kênh truyền hình cáp TNT từ 2008-2012. Loạt…

Episode Title: Băng Trộm Siêu Đẳng
Eps3Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 3

Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 3

Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 3
Season 1
Episode: 3
Ngày chiếu: 2021-10-17

Băng Trộm Siêu Đẳng là phiên bản làm lại của loạt phim truyền hình Mỹ Lever Leverage , được phát sóng trên kênh truyền hình cáp TNT từ 2008-2012. Loạt…

Episode Title: Băng Trộm Siêu Đẳng
Eps2Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 2

Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 2

Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 2
Season 1
Episode: 2
Ngày chiếu: 2021-10-17

Băng Trộm Siêu Đẳng là phiên bản làm lại của loạt phim truyền hình Mỹ Lever Leverage , được phát sóng trên kênh truyền hình cáp TNT từ 2008-2012. Loạt…

Episode Title: Băng Trộm Siêu Đẳng
Eps1Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 1

Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 1

Băng Trộm Siêu Đẳng Tập 1
Season 1
Episode: 1
Ngày chiếu: 2021-10-17

Băng Trộm Siêu Đẳng là phiên bản làm lại của loạt phim truyền hình Mỹ Lever Leverage , được phát sóng trên kênh truyền hình cáp TNT từ 2008-2012. Loạt…

Episode Title: Băng Trộm Siêu Đẳng
HD Thuyết MinhKý Ức Sát Thủ

Ký Ức Sát Thủ

Ký Ức Sát Thủ
HD Thuyết Minh
IMDb: 5.9
N/A

Sau khi bị bắt cóc, Dần Nhi từ 1 tiểu yếu đuối trở thành 1 sát thủ máu lạnh. Trước lệnh trừ khử tiết độ sứ Lưu Xương Duệ, người…

Quốc gia: 
Eps53Dấu Ấn Rồng Thiêng Tập 53

Dấu Ấn Rồng Thiêng Tập 53

Dấu Ấn Rồng Thiêng Tập 53
Season 1
Episode: 53
Ngày chiếu: 2021-10-17

Câu chuyện kể rằng, sau khi ma vương Hadlar bị đánh bại, những con quái vật được giải thoát khỏi hắn bắt đầu dời đến hòn đảo Delmurin để sinh…

Episode Title: Dấu Ấn Rồng Thiêng
HD Thuyết Minh 53 TậpDấu Ấn Rồng Thiêng

Dấu Ấn Rồng Thiêng

Dấu Ấn Rồng Thiêng
HD Thuyết Minh 53 Tập
TMDb: 5.9
53 Tập Mỗi Tập 24 min

Câu chuyện kể rằng, sau khi ma vương Hadlar bị đánh bại, những con quái vật được giải thoát khỏi hắn bắt đầu dời đến hòn đảo Delmurin để sinh…

Quốc gia: 
Eps18Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử Tập 18

Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử Tập 18

Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử Tập 18
Season 1
Episode: 18
Ngày chiếu: 2021-10-17

Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử là câu chuyện kể về nữ đệ tử đầu tiên của Quốc Tử Giám – Tang Kỳ (Triệu Lộ Tư đóng). Tang…

Episode Title: Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử
HD Thuyết Minh 18/36 TậpQuốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử

Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử

Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử
HD Thuyết Minh 18/36 Tập
TMDb: 5.9
18/36 Tập Mỗi Tập 45 min

Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử là câu chuyện kể về nữ đệ tử đầu tiên của Quốc Tử Giám – Tang Kỳ (Triệu Lộ Tư đóng). Tang…

Quốc gia: 
Eps17Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử Tập 17

Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử Tập 17

Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử Tập 17
Season 1
Episode: 17
Ngày chiếu: 2021-10-17

Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử là câu chuyện kể về nữ đệ tử đầu tiên của Quốc Tử Giám – Tang Kỳ (Triệu Lộ Tư đóng). Tang…

Episode Title: Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử
Eps15Điệu Cha-Cha-Cha Làng Biển Tập 15

Điệu Cha-Cha-Cha Làng Biển Tập 15

Điệu Cha-Cha-Cha Làng Biển Tập 15
Season 1
Episode: 15
Ngày chiếu: 2021-10-17

Một nha sĩ từ thành phố lớn về ngôi làng ven biển thân tình mở phòng khám. Nơi đây cũng có một anh chàng đa năng mà trên mọi phương…

Episode Title: Điệu Cha-Cha-Cha Làng Biển
Eps18Bác Sĩ Trinh Thám Tập 18

Bác Sĩ Trinh Thám Tập 18

Bác Sĩ Trinh Thám Tập 18
Season 1
Episode: 18
Ngày chiếu: 2021-10-17

Doh Joong Eun từng rất nổi tiếng với danh hiệu “chuyên gia giải quyết những vụ án tai nạn lao động”. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, cô chỉ muốn…

Episode Title: Bác Sĩ Trinh Thám
Eps17Bác Sĩ Trinh Thám Tập 17

Bác Sĩ Trinh Thám Tập 17

Bác Sĩ Trinh Thám Tập 17
Season 1
Episode: 17
Ngày chiếu: 2021-10-17

Doh Joong Eun từng rất nổi tiếng với danh hiệu “chuyên gia giải quyết những vụ án tai nạn lao động”. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, cô chỉ muốn…

Episode Title: Bác Sĩ Trinh Thám
Eps102Vạn Giới Tiên Tung Tập 210

Vạn Giới Tiên Tung Tập 210

Vạn Giới Tiên Tung Tập 210
Season 1
Episode: 102
Ngày chiếu: 2021-10-17

Vạn Giới Tiên Tung : Mỗi bông hoa là 1 thế giới, phàm thế chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong tay tiên ma. Tiên ma một ý niệm,…

Episode Title: Vạn Giới Tiên Tung
Eps172Vạn Giới Thần Chủ Tập 172

Vạn Giới Thần Chủ Tập 172

Vạn Giới Thần Chủ Tập 172
Season 1
Episode: 172
Ngày chiếu: 2021-10-17

Vạn Giới Thần Chủ kể về Diệp Thần từ thế giới hiện đại xuyên không qua Nam Châu, thành chủ nhân Di Hồng Viện, trước khi lên đường tiến về…

Episode Title: Vạn Giới Thần Chủ
Eps171Vạn Giới Thần Chủ Tập 171

Vạn Giới Thần Chủ Tập 171

Vạn Giới Thần Chủ Tập 171
Season 1
Episode: 171
Ngày chiếu: 2021-10-17

Vạn Giới Thần Chủ kể về Diệp Thần từ thế giới hiện đại xuyên không qua Nam Châu, thành chủ nhân Di Hồng Viện, trước khi lên đường tiến về…

Episode Title: Vạn Giới Thần Chủ
HD Vietsub 210 TậpVạn Giới Tiên Tung

Vạn Giới Tiên Tung

Vạn Giới Tiên Tung
HD Vietsub 210 Tập
TMDb: 6.0
210 Tập Mỗi Tập 9 min

Vạn Giới Tiên Tung : Mỗi bông hoa là 1 thế giới, phàm thế chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong tay tiên ma. Tiên ma một ý niệm,…

Quốc gia: 
Eps219Linh Kiếm Tôn Tập 219

Linh Kiếm Tôn Tập 219

Linh Kiếm Tôn Tập 219
Season 1
Episode: 219
Ngày chiếu: 2021-10-17

Cường giả bị tập kích, phản lão hoàn đồng, trở thành thiếu chủ phế vật. Kẻ thù từ đời trước kiếp này, quyết không bỏ qua. Sai lầm kiếp trước,…

Episode Title: Linh Kiếm Tôn
Eps218Linh Kiếm Tôn Tập 218

Linh Kiếm Tôn Tập 218

Linh Kiếm Tôn Tập 218
Season 1
Episode: 218
Ngày chiếu: 2021-10-17

Cường giả bị tập kích, phản lão hoàn đồng, trở thành thiếu chủ phế vật. Kẻ thù từ đời trước kiếp này, quyết không bỏ qua. Sai lầm kiếp trước,…

Episode Title: Linh Kiếm Tôn
HD Thuyết Minh 172 TậpVạn Giới Thần Chủ

Vạn Giới Thần Chủ

Vạn Giới Thần Chủ
HD Thuyết Minh 172 Tập
TMDb: 6.9
172 Tập Mỗi Tập 10 min

Vạn Giới Thần Chủ kể về Diệp Thần từ thế giới hiện đại xuyên không qua Nam Châu, thành chủ nhân Di Hồng Viện, trước khi lên đường tiến về…

Quốc gia: 
HD Vietsub 219 TậpLinh Kiếm Tôn

Linh Kiếm Tôn

Linh Kiếm Tôn
HD Vietsub 219 Tập
TMDb: 7.1
219 Tập Mỗi Tập 10 min

Cường giả bị tập kích, phản lão hoàn đồng, trở thành thiếu chủ phế vật. Kẻ thù từ đời trước kiếp này, quyết không bỏ qua. Sai lầm kiếp trước,…

Quốc gia: 
Eps16Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử Tập 16

Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử Tập 16

Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử Tập 16
Season 1
Episode: 16
Ngày chiếu: 2021-10-16

Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử là câu chuyện kể về nữ đệ tử đầu tiên của Quốc Tử Giám – Tang Kỳ (Triệu Lộ Tư đóng). Tang…

Episode Title: Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử
Eps7Nguyệt Đạo Dị Giới Tập 7

Nguyệt Đạo Dị Giới Tập 7

Nguyệt Đạo Dị Giới Tập 7
Season 1
Episode: 7
Ngày chiếu: 2021-10-16

Nguyệt Đạo Dị Giới (Phần 1) Makoto Misumi chỉ là một học sinh trung học bình thường sống một cuộc sống bình thường, nhưng đột nhiên bị triệu hồi đến…

Episode Title: Nguyệt Đạo Dị Giới
Eps6Nguyệt Đạo Dị Giới Tập 6

Nguyệt Đạo Dị Giới Tập 6

Nguyệt Đạo Dị Giới Tập 6
Season 1
Episode: 6
Ngày chiếu: 2021-10-16

Nguyệt Đạo Dị Giới (Phần 1) Makoto Misumi chỉ là một học sinh trung học bình thường sống một cuộc sống bình thường, nhưng đột nhiên bị triệu hồi đến…

Episode Title: Nguyệt Đạo Dị Giới
Eps5Nguyệt Đạo Dị Giới Tập 5

Nguyệt Đạo Dị Giới Tập 5

Nguyệt Đạo Dị Giới Tập 5
Season 1
Episode: 5
Ngày chiếu: 2021-10-16

Nguyệt Đạo Dị Giới (Phần 1) Makoto Misumi chỉ là một học sinh trung học bình thường sống một cuộc sống bình thường, nhưng đột nhiên bị triệu hồi đến…

Episode Title: Nguyệt Đạo Dị Giới
Eps14Điệu Cha-Cha-Cha Làng Biển Tập 14

Điệu Cha-Cha-Cha Làng Biển Tập 14

Điệu Cha-Cha-Cha Làng Biển Tập 14
Season 1
Episode: 14
Ngày chiếu: 2021-10-16

Một nha sĩ từ thành phố lớn về ngôi làng ven biển thân tình mở phòng khám. Nơi đây cũng có một anh chàng đa năng mà trên mọi phương…

Episode Title: Điệu Cha-Cha-Cha Làng Biển