All Episodes
Eps40Ta Chính Là Cô Nương Như Vậy Tập 40-END

Ta Chính Là Cô Nương Như Vậy Tập 40-END

Ta Chính Là Cô Nương Như Vậy Tập 40-END
Season 1
Episode: 40
Air Date: 2021-02-25

Ta Chính Là Cô Nương Như Vậy xoay quanh cô nương ngang ngược Ban Họa (Quan Hiểu Đồng đóng) 3 lần bị từ hôn lại vô tình gặp gỡ công…

Episode Title: Ta Chính Là Cô Nương Như Vậy
Eps39Ta Chính Là Cô Nương Như Vậy Tập 39

Ta Chính Là Cô Nương Như Vậy Tập 39

Ta Chính Là Cô Nương Như Vậy Tập 39
Season 1
Episode: 39
Air Date: 2021-02-25

Ta Chính Là Cô Nương Như Vậy xoay quanh cô nương ngang ngược Ban Họa (Quan Hiểu Đồng đóng) 3 lần bị từ hôn lại vô tình gặp gỡ công…

Episode Title: Ta Chính Là Cô Nương Như Vậy
Eps38Ta Chính Là Cô Nương Như Vậy Tập 38

Ta Chính Là Cô Nương Như Vậy Tập 38

Ta Chính Là Cô Nương Như Vậy Tập 38
Season 1
Episode: 38
Air Date: 2021-02-25

Ta Chính Là Cô Nương Như Vậy xoay quanh cô nương ngang ngược Ban Họa (Quan Hiểu Đồng đóng) 3 lần bị từ hôn lại vô tình gặp gỡ công…

Episode Title: Ta Chính Là Cô Nương Như Vậy
Eps37Ta Chính Là Cô Nương Như Vậy Tập 37

Ta Chính Là Cô Nương Như Vậy Tập 37

Ta Chính Là Cô Nương Như Vậy Tập 37
Season 1
Episode: 37
Air Date: 2021-02-25

Ta Chính Là Cô Nương Như Vậy xoay quanh cô nương ngang ngược Ban Họa (Quan Hiểu Đồng đóng) 3 lần bị từ hôn lại vô tình gặp gỡ công…

Episode Title: Ta Chính Là Cô Nương Như Vậy
Eps34Linh Lung Tập 34

Linh Lung Tập 34

Linh Lung Tập 34
Season 1
Episode: 34
Air Date: 2021-02-25

Linh Lung kể về một vùng đất bí ẩn tên Tú Xuyên đã có rất nhiều truyền thuyết tốt đẹp từ thời tiền cổ. Những biến cố đã xảy ra…

Episode Title: Linh Lung
Serie: Linh Lung
Eps16Ở Rể Tập 16-END

Ở Rể Tập 16-END

Ở Rể Tập 16-END
Season 1
Episode: 16
Air Date: 2021-02-25

“Ở rể” với sự tham gia của Quách Kì Lân và Tống Dật, kể câu chuyện về Ninh Nghị, con rể của nhà buôn vải gia đình họ Tô, giúp…

Episode Title: Ở Rể
Serie: Ở Rể
Eps15Ở Rể Tập 15

Ở Rể Tập 15

Ở Rể Tập 15
Season 1
Episode: 15
Air Date: 2021-02-25

“Ở rể” với sự tham gia của Quách Kì Lân và Tống Dật, kể câu chuyện về Ninh Nghị, con rể của nhà buôn vải gia đình họ Tô, giúp…

Episode Title: Ở Rể
Serie: Ở Rể
Eps7L.U.C.A: Sự Khởi Đầu Tập 7

L.U.C.A: Sự Khởi Đầu Tập 7

L.U.C.A: Sự Khởi Đầu Tập 7
Season 1
Episode: 7
Air Date: 2021-02-25

L.U.C.A: Sự Khởi Đầu phim kể về một người đàn ông lầm lì tên Ji Oh (Kim Rae Won thủ vai), anh bị đẩy vào thế giới mà không có…

Episode Title: L.U.C.A: Sự Khởi Đầu
Eps25Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão Tập 25

Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão Tập 25

Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão Tập 25
Season 1
Episode: 25
Air Date: 2021-02-25

Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão xoay quanh Cao Sơn là một người làm trong ngành tài chính có IQ cao và tinh thông tính toán, anh vẫn luôn…

Episode Title: Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão
Eps24Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão Tập 24

Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão Tập 24

Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão Tập 24
Season 1
Episode: 24
Air Date: 2021-02-25

Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão xoay quanh Cao Sơn là một người làm trong ngành tài chính có IQ cao và tinh thông tính toán, anh vẫn luôn…

Episode Title: Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão
Eps23Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão Tập 23

Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão Tập 23

Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão Tập 23
Season 1
Episode: 23
Air Date: 2021-02-25

Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão xoay quanh Cao Sơn là một người làm trong ngành tài chính có IQ cao và tinh thông tính toán, anh vẫn luôn…

Episode Title: Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão
Eps32Đại Đường Minh Nguyệt Tập 32

Đại Đường Minh Nguyệt Tập 32

Đại Đường Minh Nguyệt Tập 32
Season 1
Episode: 32
Air Date: 2021-02-25

Lấy bối cảnh Đại Đường dưới thời của Võ Tắc Thiên, khán giả sẽ được thấy những biến động lớn về chính trị mà tác giả nguyên tác Lam Vân…

Episode Title: Đại Đường Minh Nguyệt
Eps31Đại Đường Minh Nguyệt Tập 31

Đại Đường Minh Nguyệt Tập 31

Đại Đường Minh Nguyệt Tập 31
Season 1
Episode: 31
Air Date: 2021-02-25

Lấy bối cảnh Đại Đường dưới thời của Võ Tắc Thiên, khán giả sẽ được thấy những biến động lớn về chính trị mà tác giả nguyên tác Lam Vân…

Episode Title: Đại Đường Minh Nguyệt
Eps30Đại Đường Minh Nguyệt Tập 30

Đại Đường Minh Nguyệt Tập 30

Đại Đường Minh Nguyệt Tập 30
Season 1
Episode: 30
Air Date: 2021-02-25

Lấy bối cảnh Đại Đường dưới thời của Võ Tắc Thiên, khán giả sẽ được thấy những biến động lớn về chính trị mà tác giả nguyên tác Lam Vân…

Episode Title: Đại Đường Minh Nguyệt
Eps29Đại Đường Minh Nguyệt Tập 29

Đại Đường Minh Nguyệt Tập 29

Đại Đường Minh Nguyệt Tập 29
Season 1
Episode: 29
Air Date: 2021-02-25

Lấy bối cảnh Đại Đường dưới thời của Võ Tắc Thiên, khán giả sẽ được thấy những biến động lớn về chính trị mà tác giả nguyên tác Lam Vân…

Episode Title: Đại Đường Minh Nguyệt
Eps28Đại Đường Minh Nguyệt Tập 28

Đại Đường Minh Nguyệt Tập 28

Đại Đường Minh Nguyệt Tập 28
Season 1
Episode: 28
Air Date: 2021-02-24

Lấy bối cảnh Đại Đường dưới thời của Võ Tắc Thiên, khán giả sẽ được thấy những biến động lớn về chính trị mà tác giả nguyên tác Lam Vân…

Episode Title: Đại Đường Minh Nguyệt
Eps9Yêu Thầm Anh Xã Tập 9

Yêu Thầm Anh Xã Tập 9

Yêu Thầm Anh Xã Tập 9
Season 1
Episode: 9
Air Date: 2021-02-24

Yêu Thầm Anh Xã kể về Tianrawat – một kiến trúc sư yêu thích sự riêng tư, vô tình gặp phải tình huống ép buộc anh phải kết hôn cùng…

Episode Title: Yêu Thầm Anh Xã
Eps14Ở Rể Tập 14

Ở Rể Tập 14

Ở Rể Tập 14
Season 1
Episode: 14
Air Date: 2021-02-24

“Ở rể” với sự tham gia của Quách Kì Lân và Tống Dật, kể câu chuyện về Ninh Nghị, con rể của nhà buôn vải gia đình họ Tô, giúp…

Episode Title: Ở Rể
Serie: Ở Rể
Eps13Ở Rể Tập 13

Ở Rể Tập 13

Ở Rể Tập 13
Season 1
Episode: 13
Air Date: 2021-02-24

“Ở rể” với sự tham gia của Quách Kì Lân và Tống Dật, kể câu chuyện về Ninh Nghị, con rể của nhà buôn vải gia đình họ Tô, giúp…

Episode Title: Ở Rể
Serie: Ở Rể
Eps12Ở Rể Tập 12

Ở Rể Tập 12

Ở Rể Tập 12
Season 1
Episode: 12
Air Date: 2021-02-24

“Ở rể” với sự tham gia của Quách Kì Lân và Tống Dật, kể câu chuyện về Ninh Nghị, con rể của nhà buôn vải gia đình họ Tô, giúp…

Episode Title: Ở Rể
Serie: Ở Rể
Eps10Linh Lung Lang Tâm Tập 10

Linh Lung Lang Tâm Tập 10

Linh Lung Lang Tâm Tập 10
Season 1
Episode: 10
Air Date: 2021-02-24

Linh Lung Lang Tâm xoay quanh một cô gái hiện đại được tái sinh về thời cổ trang trong thân thể của một cô công chúa ẩn sống yên bình,…

Episode Title: Linh Lung Lang Tâm
Eps9Linh Lung Lang Tâm Tập 9

Linh Lung Lang Tâm Tập 9

Linh Lung Lang Tâm Tập 9
Season 1
Episode: 9
Air Date: 2021-02-24

Linh Lung Lang Tâm xoay quanh một cô gái hiện đại được tái sinh về thời cổ trang trong thân thể của một cô công chúa ẩn sống yên bình,…

Episode Title: Linh Lung Lang Tâm
Eps5Biệt Đội Bắt Ma Tập 5

Biệt Đội Bắt Ma Tập 5

Biệt Đội Bắt Ma Tập 5
Season 1
Episode: 5
Air Date: 2021-02-24

Một nhóm các nhà điều tra ma quỷ bán thời gian theo dấu các hiện tượng siêu nhiên quanh thành phố và chia sẻ các cuộc phiêu lưu của họ…

Episode Title: Biệt Đội Bắt Ma
Eps4Biệt Đội Bắt Ma Tập 4

Biệt Đội Bắt Ma Tập 4

Biệt Đội Bắt Ma Tập 4
Season 1
Episode: 4
Air Date: 2021-02-24

Một nhóm các nhà điều tra ma quỷ bán thời gian theo dấu các hiện tượng siêu nhiên quanh thành phố và chia sẻ các cuộc phiêu lưu của họ…

Episode Title: Biệt Đội Bắt Ma
Eps42Nghìn Lẻ Một Đêm Tập 42

Nghìn Lẻ Một Đêm Tập 42

Nghìn Lẻ Một Đêm Tập 42
Season 1
Episode: 42
Air Date: 2021-02-24

Nghìn Lẻ Một Đêm Lăng Lăng Thất là nhân viên của khách sạn Bối Mã. Cô rất thích giúp đỡ mọi người; nhưng lại tự ti và yếu đuối. Khuyết…

Episode Title: Nghìn Lẻ Một Đêm
Eps41Nghìn Lẻ Một Đêm Tập 41

Nghìn Lẻ Một Đêm Tập 41

Nghìn Lẻ Một Đêm Tập 41
Season 1
Episode: 41
Air Date: 2021-02-24

Nghìn Lẻ Một Đêm Lăng Lăng Thất là nhân viên của khách sạn Bối Mã. Cô rất thích giúp đỡ mọi người; nhưng lại tự ti và yếu đuối. Khuyết…

Episode Title: Nghìn Lẻ Một Đêm
Eps40Nghìn Lẻ Một Đêm Tập 40

Nghìn Lẻ Một Đêm Tập 40

Nghìn Lẻ Một Đêm Tập 40
Season 1
Episode: 40
Air Date: 2021-02-24

Nghìn Lẻ Một Đêm Lăng Lăng Thất là nhân viên của khách sạn Bối Mã. Cô rất thích giúp đỡ mọi người; nhưng lại tự ti và yếu đuối. Khuyết…

Episode Title: Nghìn Lẻ Một Đêm
Eps39Nghìn Lẻ Một Đêm Tập 39

Nghìn Lẻ Một Đêm Tập 39

Nghìn Lẻ Một Đêm Tập 39
Season 1
Episode: 39
Air Date: 2021-02-24

Nghìn Lẻ Một Đêm Lăng Lăng Thất là nhân viên của khách sạn Bối Mã. Cô rất thích giúp đỡ mọi người; nhưng lại tự ti và yếu đuối. Khuyết…

Episode Title: Nghìn Lẻ Một Đêm
Eps38Nghìn Lẻ Một Đêm Tập 38

Nghìn Lẻ Một Đêm Tập 38

Nghìn Lẻ Một Đêm Tập 38
Season 1
Episode: 38
Air Date: 2021-02-24

Nghìn Lẻ Một Đêm Lăng Lăng Thất là nhân viên của khách sạn Bối Mã. Cô rất thích giúp đỡ mọi người; nhưng lại tự ti và yếu đuối. Khuyết…

Episode Title: Nghìn Lẻ Một Đêm
Eps37Nghìn Lẻ Một Đêm Tập 37

Nghìn Lẻ Một Đêm Tập 37

Nghìn Lẻ Một Đêm Tập 37
Season 1
Episode: 37
Air Date: 2021-02-24

Nghìn Lẻ Một Đêm Lăng Lăng Thất là nhân viên của khách sạn Bối Mã. Cô rất thích giúp đỡ mọi người; nhưng lại tự ti và yếu đuối. Khuyết…

Episode Title: Nghìn Lẻ Một Đêm
Eps36Nghìn Lẻ Một Đêm Tập 36

Nghìn Lẻ Một Đêm Tập 36

Nghìn Lẻ Một Đêm Tập 36
Season 1
Episode: 36
Air Date: 2021-02-24

Nghìn Lẻ Một Đêm Lăng Lăng Thất là nhân viên của khách sạn Bối Mã. Cô rất thích giúp đỡ mọi người; nhưng lại tự ti và yếu đuối. Khuyết…

Episode Title: Nghìn Lẻ Một Đêm
Eps14Đấu La Đại Lục Truyền Hình Tập 14

Đấu La Đại Lục Truyền Hình Tập 14

Đấu La Đại Lục Truyền Hình Tập 14
Season 1
Episode: 14
Air Date: 2021-02-24

Đấu La Đại Lục là bộ phim chuyển thể nổi tiếng cùng tên của tác giả Đường Gia Tam Thiếu kể về Đường Môn – đệ tử Đường Tam, do…

Episode Title: Đấu La Đại Lục
Eps14Thôn Phệ Tinh Không Tập 14

Thôn Phệ Tinh Không Tập 14

Thôn Phệ Tinh Không Tập 14
Season 1
Episode: 14
Air Date: 2021-02-24

Một ngày nọ, một loại virus RR không xác định xuất hiện trên trái đất, và thế giới rơi vào thảm họa. Động vật bị nhiễm bệnh đột biến thành…

Episode Title: Thôn Phệ Tinh Không
Eps9Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Phần 2 Tập 9

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Phần 2 Tập 9

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Phần 2 Tập 9
Season 2
Episode: 9
Air Date: 2021-02-24

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Phần 2 Xue Ying sinh ra ở Lãnh thổ Snow Eagle của Thị trấn Water Rites . Cha của anh, Dong Bo Lie là một thường…

Episode Title: Tuyết Ưng Lĩnh Chủ
Eps22Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão Tập 22

Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão Tập 22

Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão Tập 22
Season 1
Episode: 22
Air Date: 2021-02-23

Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão xoay quanh Cao Sơn là một người làm trong ngành tài chính có IQ cao và tinh thông tính toán, anh vẫn luôn…

Episode Title: Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão
Eps8Yêu Thầm Anh Xã Tập 8

Yêu Thầm Anh Xã Tập 8

Yêu Thầm Anh Xã Tập 8
Season 1
Episode: 8
Air Date: 2021-02-23

Yêu Thầm Anh Xã kể về Tianrawat – một kiến trúc sư yêu thích sự riêng tư, vô tình gặp phải tình huống ép buộc anh phải kết hôn cùng…

Episode Title: Yêu Thầm Anh Xã
Eps7Yêu Thầm Anh Xã Tập 7

Yêu Thầm Anh Xã Tập 7

Yêu Thầm Anh Xã Tập 7
Season 1
Episode: 7
Air Date: 2021-02-23

Yêu Thầm Anh Xã kể về Tianrawat – một kiến trúc sư yêu thích sự riêng tư, vô tình gặp phải tình huống ép buộc anh phải kết hôn cùng…

Episode Title: Yêu Thầm Anh Xã
Eps21Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão Tập 21

Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão Tập 21

Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão Tập 21
Season 1
Episode: 21
Air Date: 2021-02-23

Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão xoay quanh Cao Sơn là một người làm trong ngành tài chính có IQ cao và tinh thông tính toán, anh vẫn luôn…

Episode Title: Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão
Eps963Hải Tặc Mũ Rơm Tập 963

Hải Tặc Mũ Rơm Tập 963

Hải Tặc Mũ Rơm Tập 963
Season 1
Episode: 963
Air Date: 2021-02-23

Phim Hải Tặc Mủ Rơm – One Piece noi về một cậu Monkey D. Luffy, 1 cậu bé rất thích hải tặc có ước mơ tìm được kho báu One…

Episode Title: Hải Tặc Mũ Rơm
Eps38Bảo Vệ Vị Vua Rồng Tập 38

Bảo Vệ Vị Vua Rồng Tập 38

Bảo Vệ Vị Vua Rồng Tập 38
Season 1
Episode: 38
Air Date: 2021-02-23

Sim Chung Yi có khả năng phân biệt hàng ngàn màu sắc. Đó là một cô gái tươi sáng. Sim Chung Yi gặp một nhạc công piano tên là Ma…

Episode Title: Bảo Vệ Vị Vua Rồng