Tìm kiếm phim "2020"
Eps165Linh Kiếm Tôn Tập 165

Linh Kiếm Tôn Tập 165

Linh Kiếm Tôn Tập 165
Season 1
Episode: 165
Ngày chiếu: 2021-04-11

Cường giả bị tập kích, phản lão hoàn đồng, trở thành thiếu chủ phế vật. Kẻ thù từ đời trước kiếp này, quyết không bỏ qua. Sai lầm kiếp trước,…

Episode Title: Linh Kiếm Tôn
Eps164Linh Kiếm Tôn Tập 164

Linh Kiếm Tôn Tập 164

Linh Kiếm Tôn Tập 164
Season 1
Episode: 164
Ngày chiếu: 2021-04-11

Cường giả bị tập kích, phản lão hoàn đồng, trở thành thiếu chủ phế vật. Kẻ thù từ đời trước kiếp này, quyết không bỏ qua. Sai lầm kiếp trước,…

Episode Title: Linh Kiếm Tôn
Eps27Dấu Ấn Rồng Thiêng Tập 27

Dấu Ấn Rồng Thiêng Tập 27

Dấu Ấn Rồng Thiêng Tập 27
Season 1
Episode: 27
Ngày chiếu: 2021-04-10

Câu chuyện kể rằng, sau khi ma vương Hadlar bị đánh bại, những con quái vật được giải thoát khỏi hắn bắt đầu dời đến hòn đảo Delmurin để sinh…

Episode Title: Dấu Ấn Rồng Thiêng
Eps968Hải Tặc Mũ Rơm Tập 968

Hải Tặc Mũ Rơm Tập 968

Hải Tặc Mũ Rơm Tập 968
Season 1
Episode: 968
Ngày chiếu: 2021-04-08

Phim Hải Tặc Mủ Rơm – One Piece noi về một cậu Monkey D. Luffy, 1 cậu bé rất thích hải tặc có ước mơ tìm được kho báu One…

Episode Title: Hải Tặc Mũ Rơm
Eps10Bí Mật Bị Vùi Lấp Tập 10-END

Bí Mật Bị Vùi Lấp Tập 10-END

Bí Mật Bị Vùi Lấp Tập 10-END
Season 1
Episode: 10
Ngày chiếu: 2021-04-08

Trên hòn đảo mà kẻ thì giàu có, người lại nghèo khó, cậu chàng John B rủ ba người bạn thân cùng săn tìm kho báu huyền thoại có liên…

Episode Title: Bí Mật Bị Vùi Lấp
Eps9Bí Mật Bị Vùi Lấp Tập 9

Bí Mật Bị Vùi Lấp Tập 9

Bí Mật Bị Vùi Lấp Tập 9
Season 1
Episode: 9
Ngày chiếu: 2021-04-08

Trên hòn đảo mà kẻ thì giàu có, người lại nghèo khó, cậu chàng John B rủ ba người bạn thân cùng săn tìm kho báu huyền thoại có liên…

Episode Title: Bí Mật Bị Vùi Lấp
Eps8Bí Mật Bị Vùi Lấp Tập 8

Bí Mật Bị Vùi Lấp Tập 8

Bí Mật Bị Vùi Lấp Tập 8
Season 1
Episode: 8
Ngày chiếu: 2021-04-08

Trên hòn đảo mà kẻ thì giàu có, người lại nghèo khó, cậu chàng John B rủ ba người bạn thân cùng săn tìm kho báu huyền thoại có liên…

Episode Title: Bí Mật Bị Vùi Lấp
Eps7Bí Mật Bị Vùi Lấp Tập 7

Bí Mật Bị Vùi Lấp Tập 7

Bí Mật Bị Vùi Lấp Tập 7
Season 1
Episode: 7
Ngày chiếu: 2021-04-08

Trên hòn đảo mà kẻ thì giàu có, người lại nghèo khó, cậu chàng John B rủ ba người bạn thân cùng săn tìm kho báu huyền thoại có liên…

Episode Title: Bí Mật Bị Vùi Lấp
Eps6Bí Mật Bị Vùi Lấp Tập 6

Bí Mật Bị Vùi Lấp Tập 6

Bí Mật Bị Vùi Lấp Tập 6
Season 1
Episode: 6
Ngày chiếu: 2021-04-08

Trên hòn đảo mà kẻ thì giàu có, người lại nghèo khó, cậu chàng John B rủ ba người bạn thân cùng săn tìm kho báu huyền thoại có liên…

Episode Title: Bí Mật Bị Vùi Lấp
Eps5Bí Mật Bị Vùi Lấp Tập 5

Bí Mật Bị Vùi Lấp Tập 5

Bí Mật Bị Vùi Lấp Tập 5
Season 1
Episode: 5
Ngày chiếu: 2021-04-08

Trên hòn đảo mà kẻ thì giàu có, người lại nghèo khó, cậu chàng John B rủ ba người bạn thân cùng săn tìm kho báu huyền thoại có liên…

Episode Title: Bí Mật Bị Vùi Lấp
Eps4Bí Mật Bị Vùi Lấp Tập 4

Bí Mật Bị Vùi Lấp Tập 4

Bí Mật Bị Vùi Lấp Tập 4
Season 1
Episode: 4
Ngày chiếu: 2021-04-08

Trên hòn đảo mà kẻ thì giàu có, người lại nghèo khó, cậu chàng John B rủ ba người bạn thân cùng săn tìm kho báu huyền thoại có liên…

Episode Title: Bí Mật Bị Vùi Lấp
Eps3Bí Mật Bị Vùi Lấp Tập 3

Bí Mật Bị Vùi Lấp Tập 3

Bí Mật Bị Vùi Lấp Tập 3
Season 1
Episode: 3
Ngày chiếu: 2021-04-08

Trên hòn đảo mà kẻ thì giàu có, người lại nghèo khó, cậu chàng John B rủ ba người bạn thân cùng săn tìm kho báu huyền thoại có liên…

Episode Title: Bí Mật Bị Vùi Lấp
Eps2Bí Mật Bị Vùi Lấp Tập 2

Bí Mật Bị Vùi Lấp Tập 2

Bí Mật Bị Vùi Lấp Tập 2
Season 1
Episode: 2
Ngày chiếu: 2021-04-08

Trên hòn đảo mà kẻ thì giàu có, người lại nghèo khó, cậu chàng John B rủ ba người bạn thân cùng săn tìm kho báu huyền thoại có liên…

Episode Title: Bí Mật Bị Vùi Lấp
Eps1Bí Mật Bị Vùi Lấp Tập 1

Bí Mật Bị Vùi Lấp Tập 1

Bí Mật Bị Vùi Lấp Tập 1
Season 1
Episode: 1
Ngày chiếu: 2021-04-08

Trên hòn đảo mà kẻ thì giàu có, người lại nghèo khó, cậu chàng John B rủ ba người bạn thân cùng săn tìm kho báu huyền thoại có liên…

Episode Title: Bí Mật Bị Vùi Lấp
Eps4Vật Trong Tay Tập 4

Vật Trong Tay Tập 4

Vật Trong Tay Tập 4
Season 1
Episode: 4
Ngày chiếu: 2021-04-04

Phim kể về nữ chính Kha Oánh (Thái Văn Tịnh đóng) trong một lần không may đụng độ phải nhóm côn đồ cướp xe, lại vô tình đúng lúc đó…

Episode Title: Vật Trong Tay
Eps26Dấu Ấn Rồng Thiêng Tập 26

Dấu Ấn Rồng Thiêng Tập 26

Dấu Ấn Rồng Thiêng Tập 26
Season 1
Episode: 26
Ngày chiếu: 2021-04-04

Câu chuyện kể rằng, sau khi ma vương Hadlar bị đánh bại, những con quái vật được giải thoát khỏi hắn bắt đầu dời đến hòn đảo Delmurin để sinh…

Episode Title: Dấu Ấn Rồng Thiêng
Eps3Vật Trong Tay Tập 3

Vật Trong Tay Tập 3

Vật Trong Tay Tập 3
Season 1
Episode: 3
Ngày chiếu: 2021-04-04

Phim kể về nữ chính Kha Oánh (Thái Văn Tịnh đóng) trong một lần không may đụng độ phải nhóm côn đồ cướp xe, lại vô tình đúng lúc đó…

Episode Title: Vật Trong Tay
Eps2Vật Trong Tay Tập 2

Vật Trong Tay Tập 2

Vật Trong Tay Tập 2
Season 1
Episode: 2
Ngày chiếu: 2021-04-04

Phim kể về nữ chính Kha Oánh (Thái Văn Tịnh đóng) trong một lần không may đụng độ phải nhóm côn đồ cướp xe, lại vô tình đúng lúc đó…

Episode Title: Vật Trong Tay
Eps1Vật Trong Tay Tập 1

Vật Trong Tay Tập 1

Vật Trong Tay Tập 1
Season 1
Episode: 1
Ngày chiếu: 2021-04-04

Phim kể về nữ chính Kha Oánh (Thái Văn Tịnh đóng) trong một lần không may đụng độ phải nhóm côn đồ cướp xe, lại vô tình đúng lúc đó…

Episode Title: Vật Trong Tay
Eps163Linh Kiếm Tôn Tập 163

Linh Kiếm Tôn Tập 163

Linh Kiếm Tôn Tập 163
Season 1
Episode: 163
Ngày chiếu: 2021-04-03

Cường giả bị tập kích, phản lão hoàn đồng, trở thành thiếu chủ phế vật. Kẻ thù từ đời trước kiếp này, quyết không bỏ qua. Sai lầm kiếp trước,…

Episode Title: Linh Kiếm Tôn
Eps162Linh Kiếm Tôn Tập 162

Linh Kiếm Tôn Tập 162

Linh Kiếm Tôn Tập 162
Season 1
Episode: 162
Ngày chiếu: 2021-04-03

Cường giả bị tập kích, phản lão hoàn đồng, trở thành thiếu chủ phế vật. Kẻ thù từ đời trước kiếp này, quyết không bỏ qua. Sai lầm kiếp trước,…

Episode Title: Linh Kiếm Tôn
Eps40Thiên Hoang Chiến Thần Tập 40

Thiên Hoang Chiến Thần Tập 40

Thiên Hoang Chiến Thần Tập 40
Season 1
Episode: 40
Ngày chiếu: 2021-04-02

Cốt truyện trong phim Thiên Hoang Chiến Thần được lấy bối cảnh trong một thế giới hoang dã, khi đó loài người chỉ là một chủng tộc cực kỳ yếu…

Episode Title: Thiên Hoang Chiến Thần
Eps39Thiên Hoang Chiến Thần Tập 39

Thiên Hoang Chiến Thần Tập 39

Thiên Hoang Chiến Thần Tập 39
Season 1
Episode: 39
Ngày chiếu: 2021-04-02

Cốt truyện trong phim Thiên Hoang Chiến Thần được lấy bối cảnh trong một thế giới hoang dã, khi đó loài người chỉ là một chủng tộc cực kỳ yếu…

Episode Title: Thiên Hoang Chiến Thần
Eps38Thiên Hoang Chiến Thần Tập 38

Thiên Hoang Chiến Thần Tập 38

Thiên Hoang Chiến Thần Tập 38
Season 1
Episode: 38
Ngày chiếu: 2021-04-02

Cốt truyện trong phim Thiên Hoang Chiến Thần được lấy bối cảnh trong một thế giới hoang dã, khi đó loài người chỉ là một chủng tộc cực kỳ yếu…

Episode Title: Thiên Hoang Chiến Thần
Eps37Thiên Hoang Chiến Thần Tập 37

Thiên Hoang Chiến Thần Tập 37

Thiên Hoang Chiến Thần Tập 37
Season 1
Episode: 37
Ngày chiếu: 2021-04-02

Cốt truyện trong phim Thiên Hoang Chiến Thần được lấy bối cảnh trong một thế giới hoang dã, khi đó loài người chỉ là một chủng tộc cực kỳ yếu…

Episode Title: Thiên Hoang Chiến Thần
Eps36Thiên Hoang Chiến Thần Tập 36

Thiên Hoang Chiến Thần Tập 36

Thiên Hoang Chiến Thần Tập 36
Season 1
Episode: 36
Ngày chiếu: 2021-04-02

Cốt truyện trong phim Thiên Hoang Chiến Thần được lấy bối cảnh trong một thế giới hoang dã, khi đó loài người chỉ là một chủng tộc cực kỳ yếu…

Episode Title: Thiên Hoang Chiến Thần
Eps35Thiên Hoang Chiến Thần Tập 35

Thiên Hoang Chiến Thần Tập 35

Thiên Hoang Chiến Thần Tập 35
Season 1
Episode: 35
Ngày chiếu: 2021-04-02

Cốt truyện trong phim Thiên Hoang Chiến Thần được lấy bối cảnh trong một thế giới hoang dã, khi đó loài người chỉ là một chủng tộc cực kỳ yếu…

Episode Title: Thiên Hoang Chiến Thần
Eps16Đại Chiến Titan Tập 16-END

Đại Chiến Titan Tập 16-END

Đại Chiến Titan Tập 16-END
Season 4
Episode: 16
Ngày chiếu: 2021-04-01

Đã sáu năm trôi qua kể từ ngày Titan Đại Hình xuất hiện phá cổng thành Maria và bắt đầu công cuộc xâm lược đẫm máu. Sau rất nhiều những…

Episode Title: Đại Chiến Titan
Eps967Hải Tặc Mũ Rơm Tập 967

Hải Tặc Mũ Rơm Tập 967

Hải Tặc Mũ Rơm Tập 967
Season 1
Episode: 967
Ngày chiếu: 2021-04-01

Phim Hải Tặc Mủ Rơm – One Piece noi về một cậu Monkey D. Luffy, 1 cậu bé rất thích hải tặc có ước mơ tìm được kho báu One…

Episode Title: Hải Tặc Mũ Rơm
Eps20Chàng Hậu Tập 20-END

Chàng Hậu Tập 20-END

Chàng Hậu Tập 20-END
Season 1
Episode: 20
Ngày chiếu: 2021-04-01

Phim kể về linh hồn của Jang Bong Hwan, đầu bếp thời hiện đại làm việc trong Nhà Xanh vô tình xuyên không về thời Joseon và mắc kẹt trong…

Episode Title: Chàng Hậu
Eps19Chàng Hậu Tập 19

Chàng Hậu Tập 19

Chàng Hậu Tập 19
Season 1
Episode: 19
Ngày chiếu: 2021-04-01

Phim kể về linh hồn của Jang Bong Hwan, đầu bếp thời hiện đại làm việc trong Nhà Xanh vô tình xuyên không về thời Joseon và mắc kẹt trong…

Episode Title: Chàng Hậu
Eps18Chàng Hậu Tập 18

Chàng Hậu Tập 18

Chàng Hậu Tập 18
Season 1
Episode: 18
Ngày chiếu: 2021-04-01

Phim kể về linh hồn của Jang Bong Hwan, đầu bếp thời hiện đại làm việc trong Nhà Xanh vô tình xuyên không về thời Joseon và mắc kẹt trong…

Episode Title: Chàng Hậu
Eps17Chàng Hậu Tập 17

Chàng Hậu Tập 17

Chàng Hậu Tập 17
Season 1
Episode: 17
Ngày chiếu: 2021-04-01

Phim kể về linh hồn của Jang Bong Hwan, đầu bếp thời hiện đại làm việc trong Nhà Xanh vô tình xuyên không về thời Joseon và mắc kẹt trong…

Episode Title: Chàng Hậu
Eps16Chàng Hậu Tập 16

Chàng Hậu Tập 16

Chàng Hậu Tập 16
Season 1
Episode: 16
Ngày chiếu: 2021-04-01

Phim kể về linh hồn của Jang Bong Hwan, đầu bếp thời hiện đại làm việc trong Nhà Xanh vô tình xuyên không về thời Joseon và mắc kẹt trong…

Episode Title: Chàng Hậu
Eps15Chàng Hậu Tập 15

Chàng Hậu Tập 15

Chàng Hậu Tập 15
Season 1
Episode: 15
Ngày chiếu: 2021-04-01

Phim kể về linh hồn của Jang Bong Hwan, đầu bếp thời hiện đại làm việc trong Nhà Xanh vô tình xuyên không về thời Joseon và mắc kẹt trong…

Episode Title: Chàng Hậu
Eps14Chàng Hậu Tập 14

Chàng Hậu Tập 14

Chàng Hậu Tập 14
Season 1
Episode: 14
Ngày chiếu: 2021-04-01

Phim kể về linh hồn của Jang Bong Hwan, đầu bếp thời hiện đại làm việc trong Nhà Xanh vô tình xuyên không về thời Joseon và mắc kẹt trong…

Episode Title: Chàng Hậu
Eps13Chàng Hậu Tập 13

Chàng Hậu Tập 13

Chàng Hậu Tập 13
Season 1
Episode: 13
Ngày chiếu: 2021-04-01

Phim kể về linh hồn của Jang Bong Hwan, đầu bếp thời hiện đại làm việc trong Nhà Xanh vô tình xuyên không về thời Joseon và mắc kẹt trong…

Episode Title: Chàng Hậu
Eps12Chàng Hậu Tập 12

Chàng Hậu Tập 12

Chàng Hậu Tập 12
Season 1
Episode: 12
Ngày chiếu: 2021-04-01

Phim kể về linh hồn của Jang Bong Hwan, đầu bếp thời hiện đại làm việc trong Nhà Xanh vô tình xuyên không về thời Joseon và mắc kẹt trong…

Episode Title: Chàng Hậu
Eps11Chàng Hậu Tập 11

Chàng Hậu Tập 11

Chàng Hậu Tập 11
Season 1
Episode: 11
Ngày chiếu: 2021-04-01

Phim kể về linh hồn của Jang Bong Hwan, đầu bếp thời hiện đại làm việc trong Nhà Xanh vô tình xuyên không về thời Joseon và mắc kẹt trong…

Episode Title: Chàng Hậu
Eps10Chàng Hậu Tập 10

Chàng Hậu Tập 10

Chàng Hậu Tập 10
Season 1
Episode: 10
Ngày chiếu: 2021-04-01

Phim kể về linh hồn của Jang Bong Hwan, đầu bếp thời hiện đại làm việc trong Nhà Xanh vô tình xuyên không về thời Joseon và mắc kẹt trong…

Episode Title: Chàng Hậu