Danh sách phim "Linh Kiếm Tôn Tập 49"
Eps49Linh Kiếm Tôn Tập 49

Linh Kiếm Tôn Tập 49

Linh Kiếm Tôn Tập 49
Season 1
Episode: 49
Ngày chiếu: 2020-04-15

Cường giả bị tập kích, phản lão hoàn đồng, trở thành thiếu chủ phế vật. Kẻ thù từ đời trước kiếp này, quyết không bỏ qua. Sai lầm kiếp trước,…

Episode Title: Linh Kiếm Tôn