Danh sách phim "Linh Kiếm Tôn Tập 52"
Eps52Linh Kiếm Tôn Tập 52

Linh Kiếm Tôn Tập 52

Linh Kiếm Tôn Tập 52
Season 1
Episode: 52
Ngày chiếu: 2020-04-15

Cường giả bị tập kích, phản lão hoàn đồng, trở thành thiếu chủ phế vật. Kẻ thù từ đời trước kiếp này, quyết không bỏ qua. Sai lầm kiếp trước,…

Episode Title: Linh Kiếm Tôn