Danh sách phim "Linh Kiếm Tôn Tập 53"
Eps53Linh Kiếm Tôn Tập 53

Linh Kiếm Tôn Tập 53

Linh Kiếm Tôn Tập 53
Season 1
Episode: 53
Ngày chiếu: 2020-04-15

Cường giả bị tập kích, phản lão hoàn đồng, trở thành thiếu chủ phế vật. Kẻ thù từ đời trước kiếp này, quyết không bỏ qua. Sai lầm kiếp trước,…

Episode Title: Linh Kiếm Tôn