Danh sách phim "Ngạ Quỷ Vùng Tokyo Tập 3"
Eps3Ngạ Quỷ Vùng Tokyo Tập 3

Ngạ Quỷ Vùng Tokyo Tập 3

Ngạ Quỷ Vùng Tokyo Tập 3
Season 1
Episode: 3
Ngày chiếu: 2020-05-26

Tokyo Ghoul là một câu chuyện mang màu sắc u tối của thành phố Tokyo, nơi xảy ra hàng loạt các vụ án mạng được gây ra bởi các con…

Episode Title: Ngạ Quỷ Vùng Tokyo